Mitä On Puheterapia

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:56 pm #5837

  +

  Mitä on puheterapia?

  Puheterapia on terapiamuoto, jossa käsitellään puheen ja kielen kehitykseen liittyviä ongelmia ja häiriöitä. Puheterapeutit työskentelevät yleensä ihmisten kanssa, jotka ovat esimerkiksi kärsineet aivovammasta tai kärsivät jostain kehityksellisestä häiriöstä, kuten kielellisestä erityisvaikeudesta (KEV).

  Puheterapia voi auttaa ihmisiä kehittämään tiettyjä taitoja, kuten artikulaatiota (puhutun kielen selkeys ja helposti ymmärrettävyys), kielellistä ymmärrystä ja ilmaisua sekä kommunikointia. Tämän lisäksi puheterapia voi auttaa myös esimerkiksi niiden ihmisten kanssa, jotka kärsivät nielemisvaikeuksista, joihin voi liittyä puhesyntyisiä ongelmia.

  Puheterapeuttien asiakkaat voivat olla kaikenikäisiä. Monet käyttävät puheterapiapalvelujaan jo varhaislapsuudessa. Toiset voivat kuitenkin hyötyä puheterapiasta aikuisena esimerkiksi aivovamman seurauksena.

  Millaisia menetelmiä puheterapiassa käytetään?

  Puheterapiassa käytetään useita erilaisia menetelmiä, mukaan lukien:

  – Puheympäristöjen manipulointi, jossa puheterapeutti luo opettavaa ympäristöä, joka auttaa asiakasta kehittämään tiettyjä taitoja, kuten kommunikointia.

  – Hierarkkinen malli, joka perustuu taitojen kehittämiseen portaikkoon menetelmällä. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilön tulee harjoitella taitoja tietyssä järjestyksessä.

  – Artikulaatiohoito, jossa keskitytään puheen artikulaatioon ja sen selkeyteen.

  – Kielellinen terapia, jossa yksilöllä on joitakin haasteita kielellisessä ymmärtämisessä tai ilmaisussa. Tämä sisältää ymmärryksen kehityksen, kielen rakenteen tai sanaston.

  – Nieltävien toimien terapia, jossa käsitellään nielemisvaikeuksia ja -häiriöitä, jotka liittyvät puhesyntyisten lihasten toimintaan.

  Mitä odottaa ensimmäisellä käyntikerralla puheterapiaan?

  Ensimmäinen käynti puheterapian vastaanotolla alkaa yleensä haastattelulla, jossa käydään läpi yksilön haasteet ja ongelmat. Terapeutti tutkii lisäksi henkilön puhetta ja kieltä sekä suunnittelee yksilöllisen hoitosuunnitelman.

  Puheterapeuttien työ on tärkeää sekä yksilön kehityksen että arjen elämänlaadun kannalta. Puheterapia voi auttaa ihmisiä kommunikoimaan paremmin ja selkeämmin sekä parantaa heidän kykyään ymmärtää ja ilmaista asioita.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.