Mitä On Projektiviestintä

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:58 pm #3528

  +

  Mitä on projektiviestintä?

  Projektiviestintä on olennainen osa projektinhallintaa. Se tarkoittaa kaikkia niitä viestintäprosesseja ja -järjestelmiä, joita tarvitaan projektin onnistumiseksi. Projektiviestintä voi olla sekä sisäistä että ulkoista viestintää ja sen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki projektin osapuolet tietävät, mitä tehdään, millä aikataululla ja mitä odotetaan. Hyvin toimiva projektiviestintä voi ratkaista monia projektin ongelmia ja varmistaa projektin onnistumisen.

  Mikä on projektiviestinnän tarkoitus?

  Projektiviestinnän tarkoitus on varmistaa, että kaikki projektin osapuolet tietävät, mitä heidän odotetaan tekevän, miten projektin eteneminen etenee ja mitä haasteita projektissa on. Tarkoitus on myös varmistaa, että projektin tavoitteet saavutetaan ja lopullinen tuotos on laadukas. Projektiviestintä on tärkeää myös siksi, että se vähentää epäselvyyttä ja turhaa työtä projektissa. Hyvä projektiviestintä varmistaa myös sen, että projektin aikataulu ja budjetti pysyvät hallinnassa ja kaikki osapuolet ovat tietoisia projektin edistymisestä.

  Miten projektiviestintä toimii käytännössä?

  Projektiviestintä koostuu monista eri elementeistä ja se voi vaihdella projektien välillä. Yleisiä projektiviestintäkanavia ovat esimerkiksi sähköposti, puhelin, Slack, Teams- tai Zoom-sovellukset sekä projektiviestintätyökalut, kuten Asana, Trello tai Jira. Projektiviestintä voi sisältää myös säännöllisiä kokouksia, kuten viikkopalavereita, joissa projektista vastaavat henkilöt käyvät läpi projektin etenemistä ja keskustelevat tulevista tehtävistä.

  Hyvä Projektiviestintä tarkoittaa myös riittävän ajoissa ja selkeällä tavalla tehtyä viestintää. Tämä voi tarkoittaa projektisuunnitelman jakamista kaikille projektin osapuolille, projektin aikataulun ylläpitoa, tilannetiedotusta sekä ongelmien ratkaisua. Projektiviestinnän aikana tulee myös dokumentoida eri projektivaiheiden kulku, jotta projektin etenemistä voidaan seurata.

  Miksi hyvä projektiviestintä on tärkeää?

  Kuten jo mainittu, projektiviestintä on tärkeää varmistamaan projekti onnistuminen. Hyvä projektiviestintä pitää kaikki projektin osapuolet ajan tasalla ja varmistaa, että kaikki ymmärtävät projektipäätökset ja tehtävät. Se vähentää epäselvyyttä ja mahdollisesti turhia kuluja projektissa. Hyvä projektiviestintä antaa kaikille projektin osapuolille mahdollisuuden tarkastella projektia oman perspektiivinsä mukaan ja selvittää, miten oma panos osallistuu projektin onnistumiseen.

  Hyvä projektiviestintä voi myös edistää tiimityön tuottavuutta ja henkilöstön tyytyväisyyttä projektiin, johtuen selkeän suunnitelman ja aikataulun ymmärtämisestä. Kun projekti on etenee hyvällä projektiviestinnällä, kaikki osapuolet saavat esiin päätöksensä, osallistuu suunnitteluun ja ymmärtää tavoitteet ja roolit projektissa.

  Lopuksi

  Projektiviestintä on tärkeä osa projektille ja sen tarkoitus on varmistaa projektin onnistuminen. Hyvä projektiviestintä sisältää kaikki tarvittavat tiedot projektista ja se on erittäin tärkeä kaikille projektin osapuolille. On siis hyvä käyttää tarvittavia työkaluja ja käytäntöjä projektiviestinnän parantamiseksi. Käyttämällä aikaa projektiviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen, voidaan ratkaista monia projektin ongelmia ja varmistaa projektin onnistuminen.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.