Mitä On Lobbaus

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:55 pm #5749

  +

  Mitä on lobbaus Suomessa?

  Lobbaus tarkoittaa pyrkimystä vaikuttaa päätöksentekoon yhteiskunnallisissa asioissa. Tätä tehdään yleisimmin taloudellisten etujen ajamiseksi, mutta lobbausta käytetään myös yhteiskunnallisten ja hyväntekeväisyystahojen toimesta. Lobbaus on yleistynyt Suomessa viime vuosina, sillä yhteiskunnallisesti vaikutusvaltaisten päätöksentekijöiden tärkeys on kasvanut.

  Lobbaus on yleensä hyvin organisoitua ja ammattimaista. Sen tavoitteena on vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja tuoda esiin oman edun tai tavoitteen kannalta tärkeitä asioita. Lobbaajat koostuvat yrityksistä, järjestöistä, asiantuntijoista ja yksityishenkilöistä, jotka kaikki pyrkivät edistämään omia tavoitteitaan.

  Lobbaus voidaan jakaa eri tasoisiin, riippuen siitä kuinka suuri vaikutus halutaan saavuttaa. Yksinkertaisimmillaan lobbaus voi tarkoittaa yhteydenottoa päätöksentekijöihin ja heille esitettäviä kannanottoja. Tämä voi tapahtua esimerkiksi sähköpostin tai postin välityksellä.

  Tehokkaampaa lobbaamista on kuitenkin tapahtumaan kasvotusten, jolloin lobbaaja voi vakuuttaa ja vaikuttaa päätöksentekijän mielipiteeseen. Tämä on yleensä tärkeää siinä tapauksessa, että halutaan saada merkittävämpiä päätöksiä aikaan.

  Tärkeitä toimijoita lobbausmaailmassa ovat erilaiset lobbausryhmät, jotka voivat olla esimerkiksi poliittisia ryhmiä tai järjestöjä. Nämä ryhmät toimivat usein valtion ja poliittisen järjestelmän välimaastossa tarjoten poliittistaloudellista tukea erilaisille asiantuntijoille ja yrityksille.

  Etujen ajaminen lobbaamalla on Suomessa sallittua, mutta se on kuitenkin usein myös arkaluontoinen asia. On tärkeää, että lobbaajat toimivat avoimesti ja ilmoittavat, ketä edustavat sekä mitä intressejä ajavat. Tällä tavoin voidaan avoimesti tunnistaa, ketkä ovat lobbaajia ja ketkä eivät.

  Lobbaajien tulee myös toimia eettisten periaatteiden mukaisesti, ja heidän tulee pyrkiä luomaan tasapuolisia yhteyksiä kaikille päätöksentekijöille. Lobbaajat eivät saa käyttää valtaansa vääristääkseen päätöksentekoa tai vaikuttaa päätöksentekijän omaan hyötyyn.

  Viime vuosina Suomessa on noussut voimakas keskustelu siitä, kuinka hyvin Suomessa toimitaan lobbaamisen osalta. Keskustelu on koskenut erityisesti sitä, kuinka avoinna lobbaus on oltava, jotta kaikki voivat ymmärtää sen vaikutukset päätöksentekoon.

  On tärkeää, että tätä keskustelua käydään jatkossakin. Voidaankin sanoa, että lobbaus on tärkeä osa yhteiskunnallista päätöksentekoa, mutta vain silloin, kun se on rehellistä ja läpinäkyvää. Tämä taas on mahdollista, kun keskustellaan lobbaustavoista ja annetaan niille suuntaviivat, jottei yksikään lobbaaja joudu epäreiluun asemaan.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.