Mitä On Koulukiusaaminen

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:56 pm #3598

  +

  Mitä on koulukiusaaminen?

  Koulukiusaaminen tarkoittaa tilannetta, jossa yhtä tai useampaa oppilasta kiusataan toistuvasti ja systemaattisesti kouluympäristössä. Koulukiusaaminen voi ilmetä monella eri tavalla, kuten fyysisenä tai henkisenä väkivaltana, eristämisenä, pilkkaamisena, uhkailuna tai nimittelynä.

  Yksittäiset riidat tai erimielisyydet eivät ole koulukiusaamista, vaan kyse on nimenomaan toistuvasta ja pitkäaikaisesta kiusaamisesta. Kiusaaminen voi tapahtua niin aktiivisesti eli tekojen kautta, kuin passiivisesti eli esimerkiksi hiljaisella ulkopuolisuudella tai huhujen levittämisellä.

  Koulukiusaaminen on vakava ongelma, joka vaikuttaa kiusatun lisäksi myös koko kouluyhteisöön. Kiusatun elämänlaatu kärsii ja oppimistulokset voivat heikentyä, mikä puolestaan vaikuttaa koko elämään. Kiusaamistilanteissa myös muiden oppilaiden käyttäytyminen voi muuttua, kun he alkavat pelätä saman kohtalon kohtaavan heitäkin.

  Miten koulukiusaamista voi ehkäistä?

  Koulukiusaamista voidaan ehkäistä ennaltaehkäisemällä ja puuttumalla siihen tehokkaasti heti, kun sitä havaitaan. Koulussa tulisi olla selkeät säännöt ja käytännöt kiusaamisen estämiseksi, joita kaikki oppilaat tuntevat ja noudattavat.

  Koulun henkilökunnan tulee olla valppaana ja havaita mahdolliset kiusaamistilanteet. Kiusaamisen selvittäminen voi olla haastavaa, sillä kiusaajat voivat pyrkiä salaamaan tekojaan ja kiusattu saattaa pelätä puhua asiasta avoimesti. Tärkeää onkin luoda luottamuksellinen ilmapiiri, jossa oppilas uskaltaa kertoa kokemastaan.

  Kiusaamiseen pitää puuttua välittömästi ja asianmukaisesti. Kiusattua on tuettava ja suojeltava, mutta myös kiusaajaan on puututtava ja hänelle on annettava mahdollisuus korjata toimintaansa. Koulun henkilökunnan, oppilaiden ja vanhempien yhteistyö on tärkeää, jotta kiusaamiseen voidaan puuttua tehokkaasti.

  Miten koulukiusattu voi saada apua?

  Koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen on erittäin vaikea tilanne. Kiusattu saattaa tuntea itsensä yksinäiseksi, ahdistuneeksi, surulliseksi, vihaiseksi ja turhautuneeksi. On tärkeää muistaa, että kiusaaminen ei ole koskaan uhrin syy, ja asian puheeksi ottaminen auttaa etsimään ratkaisuja.

  Koulukiusattu voi ottaa asiassa yhteyttä koulun henkilökuntaan, joka tarjoaa tukea ja neuvontaa. Myös vanhemmat ja kouluterveydenhuolto voivat olla tärkeitä tukijoita. Kiusaaminen on asia, joka koskettaa koko yhteisöä, ja sen ratkaisemiseen tarvitaankin yhteistyötä.

  Jos koulun puolesta ei saa riittävää apua, on tärkeää ottaa yhteyttä myös muihin tahoihin, kuten poliisiin tai kiusatun tukipalveluihin. Koulukiusaaminen on vakava asia, ja siihen pitää puuttua tehokkaasti.

  Yhteenveto

  Koulukiusaaminen on vakava ongelma, joka vaikuttaa kiusatun lisäksi koko kouluyhteisöön. Kiusaamista voidaan ehkäistä ennaltaehkäisytoimilla ja tehokkaalla puuttumisella kiusaamistilanteisiin. Kiusattu tarvitsee tukea ja apua tilanteesta selviämiseen, ja yhteistyö eri tahojen välillä on tärkeää. Koulukiusaaminen on asia, joka koskettaa meistä jokaista, ja sen kitkeminen vaatii yhteistä tahtoa ja ponnisteluja.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.