Mitä On Kotipalvelu

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:57 pm #5851

  +

  Mitä on kotipalvelu ja kuka sitä tarvitsee?

  Kotipalvelu on palvelumuoto, joka tarjoaa apua arkipäivän askareissa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä kotona. Kotipalveluun kuuluu monenlaisia tehtäviä kodin siivouksesta kaupassakäyntiin ja lääkehoidosta ruoanlaittoon. Kotipalvelua tarvitsevat erityisesti ikääntyneet henkilöt sekä pitkäaikaissairaat ja vammaiset henkilöt, jotka eivät pysty selviytymään arjen askareista yksin.

  Miten kotipalvelua voi hakea ja millaista apua se tarjoaa?

  Kotipalvelua voi hakea kunnan sosiaalitoimistosta tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Usein kotipalveluun hakeudutaan, kun kotona selviytyminen tuntuu haastavalta tai kun tarvitaan apua hoivaan ja hoitotyöhön. Kotipalvelu voi auttaa esimerkiksi pyykinpesussa, lääkkeiden annostelussa, kaupassakäynnissä tai avustamisessa peseytymisessä.

  Kotipalvelu voi myös tarjota hoivapalveluita, jotka sisältävät esimerkiksi avustamista pukeutumisessa, ruokailussa tai wc-käynneissä. Hoivapalveluja tarvitseva henkilö saattaa tarvita myös lääkinnällistä hoivaa, kuten haavanhoitoa tai säännöllistä verenpaineen seurantaa.

  Miten kotipalvelun hinta määräytyy?

  Kotipalvelun hinta määräytyy yleensä sen mukaan, kuinka paljon apua henkilö tarvitsee ja millaisia palveluita hän käyttää. Hintaan vaikuttaa myös se, tarjoaako palveluntarjoaja palveluja kunnan vai yksityishenkilön henkilönä.

  Kunnan tarjoamassa kotipalvelussa hinta määräytyy henkilön tulojen ja varallisuuden perusteella. Tarvittaessa kunta voi myöntää henkilölle kotipalvelusetelin, jolla maksaa osan tai koko kotipalvelun hinnasta.

  Yksityisten palveluntuottajien tarjoamassa kotipalvelussa hinta vaihtelee palveluyhtiöstä ja palveluiden laajuudesta riippuen. Yksityiset palveluntarjoajat tarjoavat myös palveluseteliä, jolla asiakas voi maksaa osan tai koko palvelun hinnasta.

  Mitä hyötyjä kotipalvelu tarjoaa?

  Kotipalvelun tärkeimpiä hyötyjä ovat henkilön hyvinvoinnin ylläpitäminen, itsenäisen elämän mahdollistaminen sekä läheisten huolen vähentäminen. Kotipalvelu mahdollistaa ikääntyneille ja sairaille henkilöille arjen sujumisen kotona pidempään, mikä voi vähentää tarvetta muuttaa hoivakotiin tai sairaalaan. Kotipalvelu tarjoaa myös henkilölle mahdollisuuden pysyä aktiivisena ja ylläpitää sosiaalisia suhteita.

  Kotipalvelun hyötyjä ovat myös läheisten kuormituksen vähentäminen. Kotipalvelu voi helpottaa hoitavan läheisen arkea, sillä henkilö ei tarvitse olla jatkuvasti huolehtimassa sairaan tai ikääntyneen henkilön avustamisesta.

  Miten kotipalvelu tulevaisuudessa kehittyy?

  Kotipalvelun tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa, kun väestön keski-ikä nousee ja ihmiset elävät pidempään. Samalla myös kotipalvelun kehittäminen tulee olemaan entistä tärkeämpää. Kotipalvelun parantaminen mahdollistaa sen, että sairaat ja ikääntyneet voivat asua mahdollisimman pitkään kotona.

  Tulevaisuudessa kotipalveluratkaisut tulevat todennäköisesti kehittymään entisestään. Tulevaisuudessa kotipalvelut voivat esimerkiksi hyödyntää uusia teknologiaratkaisuja, kuten erilaisia sensoriteknologioita, joiden avulla voidaan valvoa esimerkiksi verenpaineen muutoksia tai henkilön liikkumista.

  Yhteenvetona voidaan sanoa, että kotipalvelu on tärkeä palvelumuoto, joka mahdollistaa ikääntyvien ja sairaiden henkilöiden selviytymisen arjen askareista kotona. Kotipalvelua on saatavilla joko kunnan tai yksityisten palveluntuottajien toimesta, ja sen hinta määräytyy käytettyjen palveluiden mukaan. Kotipalvelulla on monia hyötyjä, kuten henkilön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja läheisten kuormituksen vähentäminen. Tulevaisuudessa kotipalveluun tullaan todennäköisesti hyödyntämään entistä enemmän teknologisia ratkaisuja avun tarjoamiseksi ja palveluiden parantamiseksi.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.