Mitä On Kognitiivinen Psykoterapia

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:56 pm #5066

  +
  Mitä on kognitiivinen psykoterapia?

  Kognitiivinen psykoterapia on psykoterapian tyyppi, joka keskittyy asiakkaiden ajattelumallien tarkastelemiseen, jotta he voivat muuttaa negatiivisia ajatusmallejaan positiivisiksi. Kognitiivinen psykoterapia perustuu siihen ajatukseen, että negatiiviset ajattelumallit voivat olla syy moniin mielenterveyden häiriöihin, kuten masennukseen ja ahdistukseen.

  Kognitiivisen psykoterapian tavoitteena on auttaa asiakasta ymmärtämään, miten hänen ajattelumallinsa ja asenteensa vaikuttavat hänen tunteisiinsä ja käyttäytymiseensä. Terapeutin tehtävänä on auttaa asiakasta tunnistamaan negatiiviset ajattelumallit ja opastaa häntä muuttamaan niitä positiivisemmaksi.

  Kognitiivinen psykoterapia perustuu useisiin oletuksiin. Ensinnäkin, se olettaa, että ajattelumallit vaikuttavat mielialaan ja käyttäytymiseen. Toiseksi, se olettaa, että näitä ajattelumalleja voidaan muuttaa. Kolmanneksi, se olettaa, että muuttamalla ajattelumalleja, mieliala ja käyttäytyminen voivat muuttua.

  Kognitiivinen psykoterapia on todettu tehokkaaksi monien mielenterveysongelmien, kuten masennuksen, ahdistuneisuuden, paniikkihäiriön ja PTSD:n hoidossa. Se on myös osoittautunut hyödylliseksi monissa muissa ongelmissa, kuten syömishäiriöissä, peliriippuvuudessa ja sosiaalisessa fobiassa.

  Kognitiivisen psykoterapian tekniikat

  Kognitiivinen psykoterapia käyttää monia erilaisia tekniikoita auttaakseen asiakkaita muuttamaan negatiivisia ajattelumallejaan. Seuraavassa on joitakin yleisimmistä tekniikoista:

  1. Tietoisuuden lisääminen

  Kognitiivisen psykoterapian ensimmäinen askel on ymmärtää, miten negatiiviset ajattelumallit vaikuttavat mielialaan ja käyttäytymiseen. Tämä tapahtuu tunnistamalla ja havainnoimalla ajatuksia ja tuntemuksia.

  2. Ajattelumallien tarkastelu

  Kognitiivinen psykoterapia pyrkii muuttamaan negatiivisia ajattelumalleja positiivisiksi. Tämä voi tapahtua ajattelumallien tarkastelun kautta, jossa terapeutti auttaa asiakasta ymmärtämään, miten hänen ajattelumallinsa ovat vaikuttaneet hänen elämäänsä negatiivisesti.

  3. Opi uusia ajattelumalleja

  Kognitiivinen psykoterapia opettaa uusia positiivisia ajattelumalleja. Tämä tapahtuu käyttämällä erilaisia tekniikoita, kuten käänteinen ajattelu ja roolipelit.

  4. Itsenäinen harjoittelu

  Kun asiakas on oppinut uusia positiivisia ajattelumalleja, hän voi oppia käyttämään niitä itsenäisesti.

  5. Rentoutumistekniikat

  Kognitiivinen psykoterapia sisältää usein rentoutumistekniikoita, kuten hengitysharjoituksia ja progressiivista lihasten rentoutumista.

  Kognitiivisen psykoterapian hyödyt

  Kognitiivisella psykoterapialla on monia etuja. Kognitiivinen psykoterapia on todettu tehokkaaksi monien mielenterveysongelmien, kuten masennuksen, ahdistuneisuuden, fobian ja PTSD:n hoidossa. Se on myös osoittautunut hyödylliseksi monissa muissa ongelmissa, kuten syömishäiriöissä, peliriippuvuudessa ja sosiaalisessa fobiassa.

  Lisäksi kognitiivinen psykoterapia on yleensä lyhytkestoinen interventio, joka kestää tyypillisesti muutamia kuukausia. Se on myös suhteellisen kustannustehokas hoitomuoto.

  Johtopäätös

  Kognitiivinen psykoterapia on tehokas hoitomuoto monille mielenterveysongelmille. Se keskittyy asiakkaiden ajattelumallien muuttamiseen positiivisemmiksi, jotta he voivat johtaa onnellisempaa ja terveellisempää elämää. Kognitiivinen psykoterapia on lyhytkestoinen ja suhteellisen kustannustehokas hoitomuoto, joka on osoittautunut tehokkaaksi monissa mielenterveysongelmissa.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.