Mitä On Kestävä Kehitys

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:55 pm #4841

  +

  Mitä on kestävä kehitys?

  Kestävä kehitys on käsite, jonka tavoitteena on mahdollistaa taloudellinen kehitys, joka on ympäristön kannalta kestävää ja ottaa huomioon myös sosiaaliset näkökohdat. Kestävä kehitys perustuu ajatukseen siitä, että taloudellinen kasvu ja luonnonvarojen käyttö voivat olla kestävällä pohjalla ainoastaan, jos ne perustuvat vastuulliseen toimintaan ja huomioivat paitsi luonnonvarojen rajallisuuden myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen hyvinvoinnin.

  Miksi kestävä kehitys on tärkeää?

  Kestävä kehitys on tärkeää, koska se mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen tavalla, joka ei vahingoita ympäristöä ja jonka avulla voidaan taata kestävä tulevaisuus myös tuleville sukupolville. Kestävän kehityksen periaatteisiin pohjautuva toiminta on myös pitkäjänteistä ja taloudellisesti kannattavaa, koska se edistää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja vähentää riippuvuutta uusiutumattomista luonnonvaroista, joiden käytön rajallisuus on jo nyt nähtävissä.

  Miten kestävä kehitys näkyy Suomessa?

  Suomi on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin useilla eri tavoilla. Ensinnäkin, Suomessa on voimassa monia ympäristö- ja ilmastolakeja, jotka pyrkivät vähentämään ympäristökuormitusta ja edistämään kestävän kehityksen periaatteita. Lisäksi monet yritykset ja organisaatiot ovat sitoutuneet kestävän kehityksen tavoitteisiin, esimerkiksi kehittämällä uusiutuvan energian teknologioita ja vähentämällä tuotantonsa ympäristövaikutuksia.

  Suomessa myös kestävä kehitys on huomioitu kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa, esimerkiksi Helsingissä on kehitetty laajasti joukkoliikennettä, joka vähentää yksityisautoilun tarvetta. Kestävän kehityksen periaatteita on otettu huomioon myös maataloudessa, esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin ja ympäristönäkökulmat ovat tärkeitä osa-alueita maatalouden kehittämisessä.

  Mitä voimme tehdä kestävän kehityksen edistämiseksi?

  Kestävän kehityksen edistäminen on mahdollista jokaisen ihmisen arjessa. Esimerkiksi energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvan energian käytön edistäminen on jokaisen kodin asia. Kuluttajat voivat myös tukea kestävän kehityksen periaatteita valitsemalla ympäristöystävällisiä tuotteita ja käyttämällä joukkoliikennettä tai pyöräilyä yksityisautoilun sijaan.

  Myös yritykset ja organisaatiot voivat edistää kestävän kehityksen tavoitteita kehittämällä ympäristöystävällistä teknologiaa ja kestävää liiketoimintaa. Julkisen sektorin päätöksentekoon kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen on tärkeää, jotta voidaan taata kestävä tulevaisuus myös tuleville sukupolville.

  Yhteenveto

  Kestävä kehitys on tärkeä käsite, joka pyrkii mahdollistamaan taloudellisen kasvun ja ympäristön suojelun yhtäaikaisesti. Suomessa kestävä kehitys näkyy monilla tavoilla, esimerkiksi ympäristö- ja ilmastolakien kautta, yritysten kestävän liiketoiminnan kehittämisessä ja kaavoituksessa. Kestävän kehityksen edistäminen on mahdollista jokaisen ihmisen arjessa, ja sen tavoitteisiin voi sitoutua niin kuluttajana, yrityksenä kuin yhteiskunnan jäsentenäkin.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.