Mitä On Kestävä Kehitys Yritystoiminnassa

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:56 pm #4223

  +

  Mitä on kestävä kehitys yritystoiminnassa?

  Kestävä kehitys on käsite, joka viittaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen hyvinvoinnin mahdollistamiseen nykyajan yhteiskunnassa, pitkällä aikavälillä. Yritystoiminnan näkökulmasta kestävä kehitys tarkoittaa yrityksen toiminnan suuntaamista ympäristöön, talouteen ja ihmisoikeuksien arvoihin, jotta voidaan saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet samalla kun otetaan huomioon yhteiskunnallinen vastuu ja ympäristön kestävyys.

  Kestävä kehitys on saavutettavissa ainoastaan kestävällä strategialla ja toimintamallilla. Toimintamallia kehitettäessä on otettava huomioon yrityksen ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja taloudellinen arvo. Nämä ovat tärkeitä asioita, jotka tulee huomioida yrityksen päätöksenteossa.

  Ympäristövaikutukset ovat tärkeitä kestävän kehityksen näkökulmasta. Yrityksen tulee arvioida tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset, ja laittaa kestävä kehitys huomioon tuotteiden suunnittelussa, tuotannossa ja jakelussa. Kestävän kehityksen strategiaan kuuluu myös kestävät kuljetusratkaisut, vähähiiliset energiaratkaisut ja kierrätysjärjestelmät.

  Sosiaaliset vaikutukset ovat yhtä lailla tärkeitä kestävän kehityksen kannalta. Yrityksen tulee varmistaa, että sen toiminta vastaa yhteiskunnan tarpeita ja odotuksia. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kestävien työpaikkojen tarjoamista, oikeudenmukaista kohtelua työntekijöille ja luottamuksellisia työsuhteita. Yrityksen tulee myös varmistaa, että sen tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat turvallisia ja laadukkaita.

  Taloudellinen arvo on tärkeä kestävän kehityksen osatekijä, mikä tarkoittaa, että yrityksen tulee varmistaa, että sen toiminta on kannattavaa pitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa yrityksen kannattavuuden varmistamista, kestävän kasvun saavuttamista, kestävien liiketoimintaympäristöjen kehittämistä sekä tuottavuuden lisäämistä.

  Pitkäaikaisen kestävän kehityksen strategian laatiminen ja kehittäminen edellyttävät kuitenkin muutakin kuin yksittäisten toimenpiteiden toteuttamista. Kestävän kehityksen strategiassa tulee miettiä myös liiketoimintaympäristön tasa-arvon kehittämistä, innovaatioiden kehittämistä, ihmissuhdetyön kehittämistä, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävää yhteistyötä.

  Kaiken kaikkiaan kestävä kehitys on tärkeä osa nykyaikaista liiketoimintaa, jonka tavoitteena on edistää ympäristöllistä kestävyyttä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja taloudellista kasvua. Kestävän kehityksen strategian mukaisen toimintamallin käyttäminen on tärkeää, jotta yritystoimintaa voidaan toteuttaa pitkällä aikavälillä kestävällä tavalla. Tämä on yksi tärkeimmistä keinoista varmistaa nykyaikaisen liiketoiminnan menestys, joka kestää yhteiskuntavastuun ja ympäristön kestävyyden näkökulmasta.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.