Mitä On Kehitysvammaisuus

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:58 pm #5785

  +
  Mitä on kehitysvammaisuus?

  Kehitysvammaisuus on yleistermi, jota käytetään viittaamaan henkilöihin, joilla on rajoitteita henkisessä kehityksessä sekä päivittäisissä elämänkäytännöissä. Kehitysvammaisuus voi vaikuttaa yksilön kykyyn oppia, ymmärtää, viestiä ja käsitellä tietoa. Se voi myös vaikuttaa yksilön kykyyn itsenäiseen elämään ja sosiaalisiin tilanteisiin.

  Kehitysvammaisuus on yleensä pysyvä, ja sitä ei voida parantaa. Kuitenkin henkilön elämänlaatua voidaan parantaa varhaisessa vaiheessa aloitettavalla tuella ja intressitaholla. Kehitysvammaisuus voi johtua monista eri syistä, kuten geneettisistä syistä, aivorakenteen poikkeavuuksista tai ympäristötekijöistä.

  Henkilöillä, joilla on kehitysvammaisuus, on oikeus saada tukea ja palveluita, jotka auttavat heitä elämään mahdollisimman itsenäisesti. Auttamisessa on kysymys vammaiselle henkilölle tarjottavan tuen ja yksilöllisten palveluiden tarjoamisesta, joita tarvitaan heidän henkilökohtaisen kapasiteettinsa mukaiseen elämään henkilökohtaisesti hyväksyttävällä tavalla.

  Tuet voivat sisältää kodin ja elämänhallinnan tukea, työ- ja päivätoimintaa sekä korkealaatuista terveys- ja lääkäripalvelua. Henkilö voi myös tarvita apuvälineitä, kuten pyörätuolia tai kuulokkeita, jotka auttavat heitä kommunikoimaan ja navigoimaan maailmassa.

  Suomessa kehitysvammaisia henkilöitä on noin 40 000, mikä tarkoittaa noin yhtä prosenttia väestöstä. Kehitysvammakeskuksia ja -palveluita on ympäri Suomea, jotka tarjoavat monenlaisia tukipalveluita ja hoitoa kehitysvammaisille henkilöille.

  Kehitysvammaisten tasa-arvoinen kohtelu on tärkeää. Heillä on oikeus saada tasa-arvoista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia kuin muutkin yhteiskunnan jäsenet. Tämä tarkoittaa, että heillä tulisi olla samat oikeudet ihmisoikeuksiin, koulutukseen, työhön ja yhteiskuntaan.

  Kehitysvammaisuuteen liittyy myös usein vahva stigma. Tämä voi johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen ja eristäytymiseen yhteiskunnasta. On tärkeää puhua avoimesti kehitysvammaisuudesta ja tukea ja auttaa kehitysvammaisia henkilöitä osallistumaan yhteiskunnan eri alueille.

  Kehitysvammaisuus ei ole este henkilölle elämässään ja urakehityksessään, ja kehitysvammaiset henkilöt ovat osoittaneet kykenevänsä saavuttamaan huomattavia asioita. He voivat saavuttaa henkilökohtaisia tavoitteitaan ja työskennellä menestyksekkäästi monilla eri aloilla.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että kehitysvammaisuus on tila, joka vaikuttaa yksilön henkiseen kehitykseen. Kehitysvammainen henkilö tarvitsee laajaalaista tukea ja palveluita, jotka auttavat heitä elämään mahdollisimman itsenäisesti. On tärkeää varmistaa, että kehitysvammaiset henkilöt saavat tarvitsemansa tuen ja että he ovat osa yhteiskuntaamme.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.