Mitä On Kehittämistyö

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:58 pm #3794

  +

  Mitä on kehittämistyö?

  Kehittämistyö on suunnitelmallista toimintaa, jonka avulla pyritään parantamaan jonkin organisaation tai prosessin toimintaa ja tehokkuutta. Kehittämistyön avulla pyritään löytämään uusia tapoja tehdä asioita, parantamaan nykyisiä toimintatapoja ja etsimään ratkaisuja ongelmiin. Kehittämistyötä tehdään yleensä organisaatioiden sisällä, mutta sitä voidaan tehdä myös yhteistyössä eri organisaatioiden välillä.

  Miksi kehittämistyötä tehdään?

  Kehittämistyön tavoitteena on kehittää organisaation toimintaa ja prosesseja. Kehittämistyön avulla pyritään löytämään uusia tapoja tehdä asioita, parantamaan nykyisiä toimintatapoja ja etsimään ratkaisuja ongelmiin. Kehittämistyöllä pyritään myös edistämään organisaation kilpailukykyä, lisäämään työntekijöiden tyytyväisyyttä ja parantamaan organisaation mainetta.

  Kehittämistyön vaiheet

  Kehittämistyössä on useita eri vaiheita, joita ovat muun muassa seuraavat:

  1. Tarvekartoitus: Kehittämistyö alkaa yleensä tarvekartoituksella, jossa selvitetään organisaation nykytila ja mahdolliset kehittämistarpeet.

  2. Tavoitteiden asettaminen: Tavoitteiden asettaminen on tärkeä vaihe kehittämistyössä. Tavoitteiden avulla suunnataan kehittämistyön kulkua ja varmistetaan, että kehittämistyö tähtää organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.

  3. Ratkaisujen etsiminen: Kehittämistyössä etsitään ratkaisuja organisaation kehittämistarpeisiin. Ratkaisuja voidaan etsiä esimerkiksi keskustelemalla työntekijöiden kanssa, tutkimalla alan kehitystä tai vertailemalla erilaisia toimintatapoja.

  4. Kehittämistoimenpiteiden suunnittelu: Kehittämistoimenpiteiden suunnittelu on tärkeä vaihe kehittämistyössä. Suunnittelun avulla varmistetaan, että kehittämistoimenpiteet toteutetaan tehokkaasti.

  5. Kehittämistoimenpiteiden toteutus: Kehittämistoimenpiteet toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Toteutusvaiheessa varmistetaan, että kehittämistoimenpiteet toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja että ne johtavat haluttuun lopputulokseen.

  6. Seuranta ja arviointi: Kehittämistyön seuranta ja arviointi on tärkeä vaihe, jonka avulla varmistetaan, että kehittämistoimenpiteet ovat saavuttaneet halutun tuloksen ja että organisaation toiminta on parantunut.

  Mitä kehittämistyö voi tarkoittaa käytännössä?

  Kehittämistyö voi tarkoittaa käytännössä monia eri asioita riippuen organisaation tarpeista. Esimerkkejä kehittämistyöstä voivat olla seuraavat:

  – Prosessien kehittäminen. Prosessien kehittämisellä pyritään parantamaan organisaation toiminnan tehokkuutta ja nopeutta.

  – Asiakaskokemuksen parantaminen. Asiakaskokemuksen parantamisella pyritään lisäämään asiakkaiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista organisaatioon.

  – Henkilöstön kehittäminen. Henkilöstön kehittämisellä pyritään parantamaan henkilöstön taitoja ja osaamista.

  – Tietojärjestelmien kehittäminen. Tietojärjestelmien kehittämisellä pyritään parantamaan organisaation tiedonhallintaa ja tietoteknistä osaamista.

  Johtopäätökset

  Kehittämistyö on tärkeä osa organisaation toimintaa. Kehittämistyön avulla pyritään parantamaan organisaation toimintaa ja prosesseja sekä edistämään organisaation kilpailukykyä. Kehittämistyö vaatii suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä organisaation eri toimijoiden välillä. Kehittämistyöhön liittyy myös seuranta ja arviointi, jonka avulla varmistetaan kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuus.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.