Mitä On Fasilitointi

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:56 pm #3337

  +
  Mitä On Fasilitointi?

  Fasilitointi on prosessi, jonka avulla ihmiset voivat saavuttaa yhteisen päämäärän tukevalla ja tehokkaalla tavalla. Fasilitoinnin tarkoitus on auttaa ihmisiä tekemään päätöksiä, ratkaisemaan ongelmia ja edistämään yhteistyötä. Tämä tapahtuu yleensä ryhmän kokouksessa tai tapaamisessa, johon osallistujia kutsutaan fasilitaattoriksi.

  Fasilitointi on tehokas menetelmä, kun on tarpeen saada aikaan yhteisymmärrys ja yhteistyö. Sen avulla voidaan saavuttaa parempia tuloksia paljon nopeammin, kuin että jokainen yrittää onnistua omien tavoitteidensa kanssa. Fasilitointi on hyödyllistä monissa tilanteissa, kuten ideointi, ongelmanratkaisu, päätöksenteko, konfliktien ratkaiseminen, projektinhallinta tai tiimityöskentely.

  Fasilitoijalle tärkeintä on ohjata keskustelua ja toimintaa niin, että kaikki ryhmän jäsenet ovat tietoisia tapahtumista ja tekevät myös oma osansa tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa, että fasilitoijan täytyy olla tietoinen ryhmän jäsenten tarpeista ja toiveista.

  Fasilitoinnilla ei ole yhtä oikeaa tapaa. Sen sijaan fasilitointi perustuu tapaan, jolla fasilitoija ja ryhmä toimivat parhaiten yhdessä. On tärkeää, että fasilitoija on avoin uusille ideoille ja muuttaa suunnitelmaa, jos ryhmästä tulee uusia näkökulmia tai ehdotuksia. On tärkeää, että fasilitoija osaa kuunnella ryhmän jäsenten näkökulmia, mutta myös kannustaa jäseniä ilmaisemaan näkemyksensä selkeästi.

  Käytännössä fasilitaattorin tehtävänä on ohjata keskusteluja, poistaa esteitä, pitää ryhmän aikataulussa ja varmistaa, että ryhmän jäsenet ovat yhteistyössä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Fasilitointiin sisältyy myös usein käytännön tehtävien jakaminen ja tehokas viestintä ryhmän jäsenten kanssa.

  Huolimatta siitä, että fasilitointi on erittäin vaikuttava työkalu, ihmisten on tärkeä ymmärtää, että fasilitointi ei takaa ryhmän onnistumista. Fasilitaattorin tehtävä on ohjata ryhmää, mutta se ei ole sama asia kuin onnistuminen. Kuten kaikessa yhteistyössä, monet tekijät vaikuttavat lopputulokseen.

  Fasilitointi on kuitenkin tehokas apuväline ja työkalu, jonka avulla ryhmän jäsenten yhteistyö ja yhteinen päämäärä saavutetaan helpommin. Se onkin tärkeä osa moderneja yrityksiä ja organisaatioita.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että fasilitointi on prosessi, joka auttaa ihmisiä saavuttamaan yhteisen päämäärän paremmalla tavalla ryhmän jäsenten ponnistelut yhdistäen. Fasilitointi perustuu avoimuuteen, kuunteluun ja tehokkaaseen viestintään, jonka avulla fasilitaattori ohjaa ryhmää oikeaan suuntaan tavoitteen saavuttamiseksi. Fasilitointi on tärkeä työkalu organisaatioille ja yrityksille, joissa yhteistyö on tärkeää.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.