Mitä On Etiikka Hoitotyössä

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:56 pm #2730

  +

  Mitä on etiikka hoitotyössä?

  Etiikka on filosofian haara, joka tutkii moraalin ja eettisten periaatteiden perusteita. Etiikka on erityisen tärkeää hoitotyössä, jossa on kyse ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

  Hoitotyössä etiikka tarkoittaa eettisten periaatteiden soveltamista potilaiden hoitoon ja kohtaamiseen. Hoitajan tulee huolehtia potilaan oikeuksista ja hyvinvoinnista sekä kunnioittaa potilaan autonomiaa eli itsemääräämisoikeutta. Etiikan periaatteita ovat muun muassa hyväntekeväisyyden, oikeudenmukaisuuden, itsemääräämisoikeuden ja ei-vahingoittamisen periaatteet.

  Hoitotyössä etiikka näkyy jo potilaan kohtaamisessa. Potilasta kohdellaan yksilönä, jonka tahtoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Potilaan hoitoon liittyvät päätökset tehdään yhdessä potilaan kanssa ja hänet informoidaan hoitotoimenpiteiden riskeistä ja hyödyistä. Potilaan yksityisyyttä ja henkilökohtaisia tietoja suojataan.

  Etiikka hoitotyössä liittyy myös ammatilliseen toimintaan. Ammattihenkilön tulee toimia eettisesti potilaan parhaaksi. Tämä tarkoittaa muun muassa hoitotyön velvollisuuksien noudattamista, ammatillisen pätevyyden ylläpitämistä ja potilaan luottamuksen säilyttämistä.

  Etiikka on tärkeää myös hoitotyön organisaatioissa. Organisaation tulee huolehtia eettisten periaatteiden noudattamisesta hoitotyössä. Tämä tarkoittaa muun muassa henkilökunnan kouluttamista eettisistä periaatteista ja prosessien kehittämistä, joilla voidaan estää eettisiä ristiriitoja.

  Etiikka on hoitotyössä jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Hoitotyön ammattilainen joutuu usein kohtaamaan eettisiä kysymyksiä ja haasteita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tai hoitopäätösten arvioiminen, kun kyseessä on potilaan henki tai terveys.

  Etiikan merkitys korostuu erityisesti koronapandemian aikana. Pandemia on vaikuttanut voimakkaasti hoitotyöhön ja haastanut hoitohenkilöstön eettisiä periaatteita. Pandemian aikana hoitohenkilöstö on joutunut tekemään päätöksiä, jotka liittyvät muun muassa hoitopaikkojen rajattuun saatavuuteen, potilaiden oikeuksien rajoittamiseen ja omaa terveyttä ja turvallisuutta koskeviin kysymyksiin.

  Etiikka hoitotyössä ei ole staattinen käsite. Se kehittyy ja muuttuu yhteiskunnan ja hoitotyön tarpeiden mukaan. Jokainen hoitohenkilöstön jäsen voikin vaikuttaa oman työnsä kautta siihen, miten eettiset periaatteet toteutuvat ja miten niitä kehitetään.

  Lopuksi voidaan todeta, että etiikka on olennainen osa hoitotyötä. Se auttaa hoitohenkilöstöä tekemään oikeita päätöksiä, jotka edesauttavat potilaan hyvinvointia. Etiikka edistää potilaan ja hoitajan hyvää yhteistyötä sekä tukee hoitotyön arvostusta yhteiskunnassa.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.