Mitä On Edustuksellinen Demokratia

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:58 pm #1809

  +
  Edustuksellinen demokratia on Suomessa käytössä oleva hallintomalli, jossa kansalaiset valitsevat edustajia hoitamaan päätöksentekoa valtiovallan eri tasoilla. Edustuksellinen demokratia on vastakohta suoralle demokratialle, jossa kansalaiset osallistuvat suoraan päätöksentekoon.

  Suomessa edustuksellisen demokratian tärkeimmät toiminnalliset tasot ovat valtioneuvosto, eduskunta ja kunnat. Valtioneuvoston muodostavat pääministeri ja ministerit, jotka ovat eduskunnan valitsemia. Eduskunta taas on Suomen ylin lainsäädäntöelin, joka valvoo hallituksen toimintaa ja tekee päätökset maan lainsäädännöstä. Kunnat taas vastaavat paikallisesta palvelutuotannosta ja päätöksenteosta omalla alueellaan.

  Edustuksellinen demokratia tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen ja päätöksentekoon valitsemallaan tavalla. Vaikka kansalaisilla ei ole suoraa päätöksentekovaltaa, he voivat valita edustajiaan ja näiden kautta vaikuttaa päätöksentekoon. Tämä järjestelmä on kuitenkin herättänyt myös kritiikkiä, koska se voi johtaa tilanteeseen, jossa edustajat eivät kuuntele kansalaisten mielipiteitä tai edusta heidän etujaan.

  Suomessa edustuksellinen demokratia toimii suhteellisen hyvin monien muiden länsimaisten demokratioiden tapaan. Tämä on näkynyt esimerkiksi siinä, että Suomessa on tapana järjestää avoimia keskustelutilaisuuksia ja kuulla erilaisia mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Kansalaisilla on myös mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon lähettämällä kirjepostia, sähköpostia tai muulla tavoin ottamalla yhteyttä edustajiin.

  Viime vuosina on kuitenkin tullut esiin uusia mekanismeja kansalaisten osallistamiseksi päätöksentekoon. Esimerkiksi kaupungeissa on järjestetty kansalaisbudjetointia, jossa kansalaiset voivat ehdottaa mihin kaupunki käyttää tiettyjä rahamääriä. Tämä antaa kansalaisille suoraa vaikutusvaltaa kaupungin päätöksenteossa.

  Toinen esimerkki on kansalaisaloite, joka on käytössä Suomessa. Kansalaisaloitteen avulla kansalaiset voivat kerätä nimilistan tietyn asian puolesta, esimerkiksi lainmuutoksen. Kun kansalaisaloite kerää tarvittavan määrän allekirjoituksia, se voidaan viedä eduskunnan käsittelyyn.

  Edustuksellinen demokratia on Suomessa tärkeä osa yhteiskuntaa ja sen toteuttamiseen kuuluu monia erilaisia käytäntöjä. Kansalaisten tulee olla aktiivisia ja osallistua omalla tavallaan päätöksentekoon. Kansalaisia kannustetaan myös antamaan palautetta päätöksenteosta, jotta päätöksentekijät pohtivat päätöstensä vaikutuksia eri näkökulmista.Tärkeää on, että kansalaisten mielipiteitä kuunnellaan ja että päätöksenteko tapahtuu avoimesti ja oikeudenmukaisesti.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.