Mitä On Design Management

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:58 pm #3480

  +

  Mitä on Design Management?

  Design Management on monimutkainen käsite, jota voidaan määritellä monella eri tavalla. Sen voidaan ajatella olevan mm. strateginen prosessi, jolla organisaatiot pyrkivät hallitsemaan ja ohjaamaan suunnittelua ja visuaalisia elementtejä, jotta voidaan varmistaa oikeanlaisen tuotteen, palvelun tai järjestelmän kehitys.

  Mitkä ovat Design Managementin hyödyt?

  Design Managementin hyödyt ovat useita. Ensinnäkin, se auttaa varmistamaan, että suunnitteluprosessi on oikeanlainen. Design Management suojaa brändiä ja varmistaa, että organisaatioilla on yhtenäinen ja tunnistettava visuaalinen ilme, joka auttaa organisaatioita erottumaan massasta.

  Design Management voi myös auttaa organisaatioita tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kehittämään kilpailuetua. Kun suunnittelu on sisällytetty organisaation strategiaan ja johtamiseen, organisaatiot voivat hyödyntää suunnittelun voimaa nykyisten liiketoimintojen tehostamiseen tai uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen.

  Miten Design Management eroaa perinteisestä suunnittelunhallinnasta?

  Perinteisessä suunnittelunhallinnassa suunnittelu on usein yksinomaan suunnittelijoiden vastuulla. Design Management sen sijaan yhdistää suunnittelun organisaation strategiseen johtamiseen. Design Managementiin perustuvan lähestymistavan ansiosta suunnittelusta tulee koko organisaation vastuu ja sen arvo tunnustetaan kaikilla organisaation tasoilla.

  Miten Design Managementia voi soveltaa käytännössä?

  Design Managementin soveltaminen vaatii organisaatiolta sitoutumista. Organisaatio voi ryhtyä Design Managementiin seuraavasti:

  • Tunnista suunnittelun merkitys: Organisaation on tunnistettava suunnittelun merkitys organisaation menestykselle ja sitouduttava sen priorisointiin.
  • Luo suunnittelustrategia: Organisaation on luotava selkeä suunnittelustrategia, joka sisältää suunnitellut tavoitteet, vaatimukset ja määrittelyt. Tällä strategialla tulisi olla linkki organisaation yleisiin strategioihin.
  • Määrittele suunnitteluprosessi: Organisaation on määriteltävä suunnitteluprosessi ja luotava selkeät vaiheet, jotka varmistavat projektin onnistumisen.
  • Yhdistä suunnittelu strategiseen johtamiseen: Suunnittelu on sisällytettävä organisaation strategiaan ja johtamiseen. Organisaation ylimmän johdon on annettava tuki ja mahdollistettava suunnitteluorganisaation menestys.

  Design Management on tärkeä käsite organisaatioiden menestymiselle. Sen avulla organisaatiot voivat hyötyä suunnittelun voimasta, luoda voimakkaan visuaalisen identiteetin ja erottua kilpailijoista.

  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.