Mitä Merkonomi Tekee

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:55 pm #4586

  +

  Merkonomi – Mitä se tarkoittaa?

  Merkonomi on ammattinimike kaupalliselle alalle valmistuneelle henkilölle. Nimi tulee sanoista merkantti-ekonomi, ja koulutus voidaan suorittaa ammatillisessa oppilaitoksessa tai esimerkiksi toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa. Merkonomi on monipuolinen ammattinimike, joka kattaa vaikutusalueensa kirjanpidosta markkinointiin ja myyntiin.

  Merkonomi kirjanpidossa

  Merkantin ekonomin koulutusta voi suorittaa monilla eri alueilla, mutta yksi yleisimmistä on kirjanpito. Merkantit ovat yksi merkittävimmistä ammattiryhmistä kirjanpidossa. He vastaavat erilaisista taloustietojen ylläpitämisistä kirjanpitojärjestelmissä.

  Merkantin tulee olla erittäin tarkka ja taitava numeroiden parissa, sillä kirjanpitoon liittyvät tärkeät taloudelliset päätökset, kuten toiminnan kannattavuuden arviointi ja tulevien pidempien päätösten tekeminen perustuvat kirjanpidon tietoihin.

  Merkonomi markkinoinnissa ja myynnissä

  Merkantin ekonomin koulutus kattaa myös markkinointi- ja myyntialat. Heillä on usein merkittävä rooli yrityksen markkinointistrategiassa. Merkantit pystyvät tekemään havaintoja markkinoista ja asiakkaista ja arvioimaan, mitkä tuotteet ja palvelut ovat menestyneitä. Heillä on taitoa analysoida markkinointitrendejä ja asiakaskäyttäytymistä.

  Merkonomi myynnissä on usein suoraan asiakkaan kanssa tekemisissä. Merkonomi osaa kuunnella asiakkaan tarpeet ja ehdottaa heille sopivimpia tuotteita tai palveluita. He ovat myös usein vastuussa asiakassuhteiden ylläpitämisestä.

  Merkonomi yrittäjänä

  Merkonomit voivat toimia myös yrittäjinä. Tällöin he ovat vastuussa omasta liiketoiminnastaan. Yrittäjänä toimiminen vaatii taitoa hallita taloutta ja liiketoiminnan perusasioita. Merkantin koulutus auttaa myös yrittäjää hallitsemaan markkinointia ja myyntityötä.

  Tulevaisuuden näkymät

  Merkonomit ovat tärkeä ammattiryhmä talouden eri aloilla Suomessa. Heidän osaamisensa on tullut tärkeämmäksi kuin koskaan ennen, sillä kaikki yritykset tarvitsevat henkilöstöä, joka osaa hallita talouden eri osa-alueita. Tulevaisuudessa merkantin taitoja tullaan arvostamaan entistä enemmän, sillä digitalisaation myötä asiakkaan kohtaaminen kasvokkain ei ole enää niin yleistä. Digitaaliset työvaihtoehdot, kuten sähköinen kaupankäynti ja -laskutus, ovat kasvaneet merkittävästi, ja henkilöiden, jotka osaavat käsitellä näitä työkaluja taidokkaasti, arvostus tulee kasvamaan.

  Johtopäätös

  Merkonomi on siis monipuolinen ammattinimike, jolla on laaja vaikutusalue talouden eri aloilla. Heidän osaamisensa on tärkeää muun muassa kirjanpitojärjestelmien ylläpidossa, markkinoinnissa ja myynnissä sekä yrittäjänä toimiessa. Tulevaisuudessa merkantin taitoja arvostetaan kasvavasti digitalisaation kehittyessä edelleen ja tulemme varmasti näkemään yhä enemmän heitä monilla eri talouden aloilla.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.