Mitä Lukiossa Pitää Kirjoittaa

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:58 pm #4494

  +

  Mitä Lukiossa Pitää Kirjoittaa?

  Lukiossa opiskelu voi tuntua haastavalta monelle opiskelijalle. Moni miettii, mitä aineita kannattaa valita ja mitä niissä pitää osata. Lukiossa kirjoittaminen on yksi tärkeimmistä taidoista, joita opiskelijoiden tulee oppia. Tässä artikkelissa kerromme, mitä kaikkea lukiossa pitää kirjoittaa.

  Äidinkieli ja kirjallisuus

  Äidinkieli ja kirjallisuus on yksi tärkeimmistä aineista lukiossa. Sen lisäksi, että opiskelijoiden tulee osata kirjoittaa oikeakielisesti, heidän tulee oppia myös kirjoittamaan erilaisia tekstejä, kuten esseitä, analyysitekstejä, novelleja ja runoja.

  Esseet ja analyysitekstit ovat äidinkielen ja kirjallisuuden yleisimpiä kirjoitustehtäviä. Niissä opiskelijan tulee osoittaa ymmärrystä käsiteltävästä tekstistä ja sen taustoista sekä kykyä analysoida ja tulkita tekstiä. Tärkeää on myös omien ajatusten ja näkemysten perusteleminen sujuvalla ja hyvin argumentoidulla kirjoituksella.

  Novellin tai runon kirjoittaminen on vaativampaa, sillä siinä opiskelijalla on enemmän vapauksia tekstin sisällön ja rakenteen suhteen. Tärkeää onkin oppia käyttämään erilaisia kirjoittamisen keinoja, kuten kerrontaa, kuvailua ja dialogia.

  Matematiikka

  Matematiikassa kirjoitustehtävät ovat yleensä laskutehtäviä, mutta myös teoreettisten kysymysten tekeminen on tärkeää. Opiskelijan tulee osata kirjoittaa selkeitä ja ymmärrettäviä ratkaisuja laskuissaan ja perustella ratkaisujaan.

  Myös graafisten kuvien tulkinta ja piirtäminen ovat tärkeitä taitoja matematiikassa. Esimerkiksi erilaisten funktioiden kuvaajan piirtäminen ja tulkinta ovat avainasemassa monessa matematiikan tehtävässä.

  Yhteiskuntaoppi

  Yhteiskuntaopin tunneilla kirjoitustehtävät ovat yleensä esseemuotoisia. Opiskelijan tulee osoittaa ymmärrystään yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta sekä kykyään analysoida ja tulkita erilaisia ilmiöitä ja tapahtumia.

  Tärkeää on myös taito kirjoittaa selkeästi ja ymmärrettävästi sekä perustella omia näkemyksiä ja mielipiteitä argumentoidulla tavalla.

  Vieraskielet

  Vieraskielissä kirjoitustehtävät ovat yleensä kirjoitelmatehtäviä. Opiskelijan tulee osata kirjoittaa hyvin rakennettuja ja oikeakielisiä tekstejä eri aihepiireistä. Tärkeää on myös ymmärtää kieliopin säännöt ja niiden soveltaminen kirjoittamisessa.

  Luonnontieteet

  Luonnontieteissä kirjoitustehtävät ovat yleensä raportteja, joissa opiskelijan tulee kertoa havainnoistaan ja tehdyistä kokeista sekä perustella omat havaintonsa ja johtopäätöksensä.

  Tärkeää on osata kirjoittaa selkeästi ja ymmärrettävästi sekä käyttää oikeaa alan sanastoa ja merkintöjä.

  Päätelmä

  Lukiossa kirjoittaminen on taito, joka kehittyy harjoittelun kautta. Tärkeää on oppia käyttämään erilaisia kirjoittamisen keinoja ja osata perustella omia näkemyksiä ja ajatuksia selkeällä ja argumentoidulla tavalla. Kirjoittamisen taito tulee hyödyttämään opiskelijaa myös tulevissa opinnoissa ja työelämässä.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.