Mitä Lastensuojelu Tarkoittaa

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:58 pm #2368

  +
  Mitä Lastensuojelu Tarkoittaa?

  Lastensuojelu on yhteiskunnan järjestämä palvelu, joka pyrkii suojelemaan ja edistämään lasten hyvinvointia sekä turvaamaan heidän oikeutensa.

  Lastensuojelun tärkein tehtävä on varmistaa, että kaikki lapset ja nuoret saavat kasvaa terveinä, turvassa ja hyvässä hoivassa. Lastensuojelu toimii silloin, kun lapsen tai nuoren kasvu- ja kehitysedellytykset eivät ole riittävät tai kun hänen kehitystään uhkaavat erilaiset riskit. Lastensuojelu voi myös auttaa lapsia ja perheitä vaikeuksien kohdatessa.

  Milloin lastensuojelu astuu kuvaan?

  Lastensuojelu aloittaa toimintansa, kun se saa tietoa lapsen tai nuoren kasvua ja kehitystä uhkaavista olosuhteista. Avun tarve voi tulla ilmi useista eri syistä, joista tavallisimpia ovat:

  – Vanhempien päihdeongelmat
  – Toistuvat riidat tai väkivalta perheessä
  – Taloudelliset ongelmat tai asunnottomuus
  – Lapsen tai nuoren kehityshäiriöt
  – Lapsen laiminlyönti tai väkivalta
  – Seksuaalinen hyväksikäyttö tai väkivalta

  Jos näitä tai muita vastaavia ongelmia ilmenee, voi olla hyvä ottaa yhteyttä paikalliseen lastensuojeluun, joka auttaa tilanteen selvittämisessä ja tarvittaessa järjestää apua.

  Lastensuojelun apu

  Lastensuojelun apu voi tarkoittaa monenlaisia eri asioita. Tärkein tavoite on kuitenkin aina se, että lapsella tai nuorella on turvallinen kasvuympäristö, jossa hänen perustarpeensa voidaan tyydyttää.

  Usein lastensuojelu aloittaa toimintansa tekemällä selvityksen lapsen tai nuoren tilanteesta. Selvityksessä kartoitetaan perheen tilanne ja arvioidaan, mitkä ovat riskit lapsen tai nuoren kehityksen kannalta. Tämän jälkeen lastensuojelu voi esimerkiksi:

  – Tarjota neuvontaa ja ohjausta
  – Järjestää perhetyön apua
  – Järjestää sijoituksen kodin ulkopuolelle
  – Avustaa oikeudellisissa asioissa

  Lastensuojelu pyrkii aina löytämään lapselle tai nuorelle sellaisen ratkaisun, joka parhaiten edistää hänen turvallisuuttaan ja hyvinvointiaan. Apua tarjotaan yleensä yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa.

  Lastensuojelun tehtävä ei ole tuomita tai syyllistää vanhempia, vaan tarjota apua ja tukea. Lastensuojelu pyrkii aina ensisijaisesti löytämään keinoja, joilla lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä omien vanhempiensa kanssa.

  Yhteistyö lastensuojelun kanssa

  Lastensuojelu ei ole aina helppo aihe perheille. Kuitenkin lastensuojelu on ensisijainen taho, kun lapsen tai nuoren hyvinvointi on uhattuna.

  Lastensuojelun kanssa yhteistyö on tärkeää, jotta lapsi tai nuori saa tarvitsemaansa apua mahdollisimman nopeasti. Joskus vanhemmat ovat huolissaan lastensuojelun arvioinnista tai kuulemisesta. Lastensuojelun kanssa kannattaa kuitenkin keskustella avoimesti ja yrittää löytää yhteinen ratkaisu tilanteen parantamiseksi.

  Yhteistyö lastensuojelun kanssa hyödyttää aina lapsen tai nuoren hyvinvointia. Lastensuojelu on olemassa, jotta lapset ja nuoret voivat kasvaa turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä.

  Johtopäätös

  Lastensuojelu on tärkeä yhteiskunnallinen palvelu, joka pyrkii suojelemaan ja edistämään lasten hyvinvointia. Lastensuojelu aloittaa toimintansa tilanteessa, jossa lapsen tai nuoren kasvu- ja kehitysedellytykset ovat uhattuna. Lastensuojelu tarjoaa apua ja tukea perheille ja järjestää tarvittaessa sijoituksen kodin ulkopuolelle. Lastensuojelun tavoitteena on aina löytää ratkaisuja, jotka edistävät lapsen tai nuoren turvallista kasvua ja kehitystä. Yhteistyö lastensuojelun kanssa on tärkeää tilanteessa, jossa lapsen tai nuoren hyvinvointi on uhattuna.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.