Mitä Kuuluu Tiedon Elinkaareen

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:58 pm #5796

  +
  Mitä Kuuluu Tiedon Elinkaareen?

  Tiedon elinkaari tarkoittaa tiedon elämänkulkua sen synnystä sen tuhoamiseen asti. Tietoa syntyy ja tallentuu jatkuvasti, mutta sen elinkaaren hallinta on tärkeää, jotta se säilyisi hyödyllisenä ja turvallisena. Suomessa on tehty joitain merkittäviä edistysaskeleita tiedon elinkaaren hallinnassa, ja tässä artikkelissa käsitellään tarkemmin niitä.

  Tiedon elinkaaren vaiheet

  Tiedon elinkaari alkaa sen synnystä ja päättyy sen hävittämiseen. Sen vaiheet ovat tunnistaminen ja luokittelu, tallennus, käyttö, jakelu, säilytys ja hävittäminen. Tiedon elinkaaren hallinta tarkoittaa näiden vaiheiden huolellista ja tarkkaa hallintaa.

  Tieto syntyy ja tallentuu jatkuvasti, ja sen määrä kasvaa huimaa vauhtia. Sen hallinnasta on tullut yhä tärkeämpää digitalisaation myötä. Tiedonhallintaa käytetään yhä enemmän eri organisaatioissa ja julkisella sektorilla.

  Tieto on arvokas resurssi, joten sen elinkaaren hallinnasta on tullut osa organisaatioiden strategiaa.

  Tieto suojaavat lait

  Suomessa on laadittu tietosuoja- ja tietoturvalait, jotka ovat selvästi määritelleet organisaatioiden velvollisuudet tietojen käsittelyssä. Tietosuoja tarkoittaa henkilötietojen suojaamista. Tietoturvallisuus taas tarkoittaa tietojen turvallisuutta ja luottamuksellisuutta.

  GDPR, eli yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan Euroopan unionissa vuonna 2018. Se on vaikuttanut merkittävästi tiedon elinkaaren hallintaan. GDPR:n myötä henkilötietojen suojaaminen on siirtynyt yhä tärkeämmäksi organisaatioille. Tiedon elinkaaren hallinta on myös kehittynyt tarkasti integroitujen tietojärjestelmien myötä.

  Suomessa tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat tärkeitä asioita, joiden varmistamiseen kiinnitetään paljon huomiota sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

  Säilyttämistä ja tuhoamista koskevat lait

  Tarpeettoman tiedon säilyttäminen voi aiheuttaa tarpeettomia riskejä tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen. Suomessa on laadittu erilaisia lakeja ja määräyksiä, jotka velvoittavat organisaatioita säilyttämään tietoja vain tarvittavan ajan.

  Säilyttämistä koskeva laki tarkoittaa, että organisaatiot voivat säilyttää asiakirjoja vain tietyksi ajaksi, jonka jälkeen ne on tuhottava. Sen sijaan tuhoamista koskeva laki määrittelee, miten tietoja voi laillisesti tuhota.

  Tiedon tuhoaminen ei ole helppoa, ja se vaatii aina tarkkaa huomiota, jotta sen tuhoaminen olisi laillista. Tiedon elinkaaren hallintaa käsittelevät lait velvoittavat organisaatioita olemaan tietoisia näistä laillisista kysymyksistä.

  Laki digitaalisesta arkistoinnista

  Tieto tallennetaan yhä useammin digitaaliseen muotoon. Digitaalisten tiedonsiirtokanavien lisääntyessä huomattavasti on tärkeää, että tallenteiden pysyvyys, eheys ja saatavuus voidaan varmistaa. Digitaalisen arkistoinnin kokonaisvaltaiseen hallintaan Suomessa on laadittu erillinen laki.

  Digitaalisen arkistoinnin laissa määritellään organisaatioiden velvollisuudet digitaalisesti tallennettujen asiakirjojen arkistoinnissa. Lain tarkoitus on varmistaa, että digitaalisesti tallennettu tieto säilyy pysyvänä myös tulevaisuudessa.

  Laki digitaalisesta arkistoinnista luo perustan sellaiselle viestinnän infrastruktuurille, joka mahdollistaa tiedon elinkaaren kaikki vaiheet. Laki mahdollistaa myös sen, että tietoa voidaan käyttää ja jakaa monipuolisesti.

  Johtopäätös

  Tiedon elinkaaren hallinta on tärkeä ja kasvava alue, jota hallitaan laeilla ja määräyksillä. Tietosuoja- ja tietoturvalait ovat yksi tärkeimmistä asetuksista, jotka hallitsevat organisaatioiden velvollisuuksia. Suomessa on tehty myös erillinen laki digitaalisesta arkistoinnista varmistaakseen, että digitaalisesti tallennettu tieto säilyy pysyvänä ja turvallisena. Suomessa on kehitetty useita ohjelmistoja, joiden avulla organisaatiot voivat hallita tietonsa elinkaarta. Suomen edistysaskeleet tieton elinkaaren hallinnassa ovat olleet merkittäviä, ja niillä on ollut suuri merkitys tietoturvan ja tietosuojan kehityksessä.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.