Mitä Jos Ei Ole Työehtosopimusta

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:57 pm #4540

  +
  Mitä Jos Ei Ole Työehtosopimusta?

  Suomessa on yleisesti tiedossa, että suurin osa työnantajista on sidottu tietyissä ammateissa työehtosopimuksiin. Työehtosopimus määrittelee työpaikan työehdot, kuten palkan, työaikojen ja lomien määrän. Mutta entä jos henkilöllä ei ole työehtosopimusta? Mitä silloin tapahtuu?

  Työsuhteen alkaessa, työnantajan on saatava laatia kirjallinen työsopimus, joka määrittelee työsuhteen perusperiaatteet, kuten työnantajan ja työntekijän vastuu, työn laatu, työaika, palkka, lomat ja irtisanomisaikoja. Jos työnantajalla ei ole olemassa työehtosopimusta, nämä ehdot ovat sovittava työsopimuksessa.

  Palkka

  Yksi tärkeimmistä asioista, kun ei ole työehtosopimusta, on palkan määrä. Työnantajan on määriteltävä palkkataso työsopimuksessa, mutta miten se tehdään ilman työehtosopimusta, joka toimii vähimmäisvaatimusten lähtökohtana?

  Työnantajan on selvittävä alan yleisestä palkkatasosta ja päättää sopiva palkka sen mukaan. Työntekijän omat taidot, kokemus ja koulutus voivat vaikuttaa palkan määrään. Palkkaa voi myös neuvotella työnantajan kanssa. On kuitenkin hyvä muistaa, että kun ei ole työehtosopimusta, on tärkeää tarkistaa, ovatko palkka ja muut työehdot kohtuulliset suhteessa muihin työntekijöihin samalla alalla.

  Työajat ja lomat

  Työehtosopimuksessa määritetään yleensä työaikojen pituus ja lomien määrä. Ilman työehtosopimusta työnantajan on neuvoteltava näistä asioista työntekijän kanssa. Työajan pituus voi vaihdella alasta riippuen ja lomien määrä riippuu siitä, kuinka kauan työntekijä on työskennellyt yrityksessä.

  Irtisanominen

  Ilman työehtosopimusta työnantajan on noudatettava työsopimuksessa mainittua irtisanomisaikaa. Irtisanomisaikojen määrä eroaa alasta ja siitä, kuinka kauan henkilö on työskennellyt yrityksessä.

  Lisät ja korvaukset

  Useimmat työehtosopimukset määrittelevät erilaisia lisä- ja korvauksia. Esimerkiksi sunnuntaityöstä, yötyöstä, matkakorvauksista ja sairausajan palkasta. Ilman työehtosopimusta työntekijöillä ei välttämättä ole oikeutta saada näitä lisä- ja korvauskuluja, ellei niistä ole sovittu työsopimuksessa.

  Lopuksi

  Jokaisella työntekijällä on oikeus turvallisiin ja asianmukaisiin työehtoihin. Kun ei ole työehtosopimusta, se ei tarkoita, että työehdot olisivat automaattisesti epäoikeudenmukaiset. Työntekijöiden tulisi aina neuvotella työnantajan kanssa ja selvittää, ovatko työehdot oikeudenmukaisia suhteessa muihin saman alan työntekijöihin. Oikeudellisista neuvoista voi olla hyötyä tällaisessa tilanteessa.

  Tämä artikkeli tarjoaa yleiskatsauksen siitä, mitä tapahtuu, kun ei ole työehtosopimusta ja miten työnantajan ja työntekijän tulisi suhtautua tähän tilanteeseen. On tärkeää aina selvittää ja selventää työehdot etukäteen ja tarvittaessa saada oikeudellista apua.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.