Mitä Ihmisen Ominaisuutta Mensa Mittaa

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:57 pm #1597

  +
  Mitä Ihmisen Ominaisuutta Mensa Mittaa?

  Mensa on kansainvälinen järjestö, joka kerää yhteen älykkäitä ihmisiä ympäri maailmaa. Mensan jäseniä yhdistää yli keskiarvon korkea älykkyysosamäärä, joka on Mensan jäsenyyden edellytys. Mensan testeissä voidaan mitata erilaisia älyllisiä ominaisuuksia, mutta mitä ihmisen ominaisuuksia Mensa oikeastaan mittaa?

  Mensa mittaa älykkyyttä

  Ensimmäinen ja ilmeisin asia, jota Mensa mittaa, on älykkyys. Mensan testeissä mitataan älyllisiä kykyjä, kuten ongelmanratkaisukykyä, loogista päättelykykyä, sanallista ja numeerista kyvykkyyttä. Tämän avulla Mensa pyrkii mittaamaan ihmisten älykkyyttä ja tunnistamaan heidät lahjakkuutena.

  Mensa ei kuitenkaan ole ainoa tapa mitata älykkyyttä, ja vaikka korkea älykkyysosamäärä on Mensan jäsenyyden edellytys, se ei tarkoita, että Mensan jäsenet olisivat yleisesti ottaen älykkäämpiä kuin muut ihmiset. Älykkyydellä tarkoitetaan kykyä käyttää tietoa, ratkaista ongelmia ja soveltaa tietoa uusiin tilanteisiin, mikä ei ole aina sama asia kuin oppimiskyky tai muut älykkyyden ulkopuoliset henkilökohtaiset ominaisuudet.

  Mensa mittaa sosiaalisuutta

  Vaikka Mensan jäsenet yhdistää korkea älykkyysosamäärä, yhdistää heitä myös moni muu henkilökohtainen ominaisuus. Mensa haluaa luoda verkostoja älykkäille ihmisille, jolloin sosiaalisuus on myös tärkeä tekijä Mensan jäsenyydessä.

  Mensan jäsenet kuuluvat yhteen, koska he kaikki ovat lahjakkaita ja haluavat oppia uutta. Jäsenet voivat jakaa ajatuksiaan ja ideoitaan keskenään, joten sosiaaliset taidot ovat tärkeässä roolissa Mensan jäsenyydessä. Tämä ei tarkoita, että Mensan jäsenet olisivat sosiaalisesti taitavampia kuin muut ihmiset, mutta on tärkeää, että Mensan jäsenet ovat avoimia uusille kokemuksille ja haluavat oppia uusia asioita.

  Mensa mittaa joustavuutta

  Mensan jäsenet ovat usein erittäin joustavia ja kykenevät sopeutumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tämä ominaisuus on tärkeä Mensan jäsenyydessä, sillä Mensan tapahtumissa jäsenille tarjotaan usein uusia haasteita, jotka vaativat joustavuutta ja kykyä sopeutua.

  Joustavuus tarkoittaa kykyä mukautua uusiin tilanteisiin, soveltaa tietoa uusiin ympäristöihin ja keksiä uusia ratkaisuja ongelmiin. Mensan jäsenet ovat usein intohimoisia oppimaan uutta ja ovat siksi valmiita mukautumaan ja sopeutumaan uusiin tilanteisiin.

  Mensa mittaa kykyä käsitellä tietoa

  Mensan testeissä mitataan kykyä käsitellä tietoa ja soveltaa sitä uusiin tilanteisiin. Tämä on tärkeä ominaisuus Mensan jäsenyydessä, sillä jäsenet ovat usein erittäin kiinnostuneita oppimaan uusia taitoja ja soveltamaan tietoa uusiin haasteisiin.

  Jäsenet voivat oppia paljon toisiltaan, mikä edellyttää kykyä käsitellä tietoa ja soveltaa sitä uusiin ympäristöihin. Mensan jäsenet ovat usein intohimoisia oppimaan uutta ja kehittämään taitojaan, mikä edellyttää kykyä käsitellä ja soveltaa tietoa.

  Mensa mittaa moninaisuutta

  Viimeisenä Mutta ei vähäisimpänä, Mensa mittaa moninaisuutta. Mensan jäsenet edustavat erilaisia kulttuureita, ammatteja ja taustoja, mikä tekee Mensasta monimuotoisuuden kannattajan. Mensa haluaa yhdistää lahjakkaita ihmisiä ympäri maailmaa, joten moninaisuus on tärkeä tekijä jäsenyydessä.

  Moninaisuus tarkoittaa kykyä arvostaa erilaisia näkökulmia, kulttuureita ja taustoja. Mensan jäsenillä on mahdollisuus oppia paljon toisiltaan, mikä edellyttää avointa ja monimuotoista ajattelutapaa.

  Yhteenveto

  Mensa mittaa monia erilaisia ominaisuuksia, mutta korkean älykkyysosamäärän lisäksi Mensan jäsenet yhdistää sosiaalisuus, joustavuus, kyky käsitellä tietoa ja moninaisuus. Mensan jäsenet ovat erittäin lahjakkaita ja intohimoisia oppimaan uutta, mikä edellyttää monimuotoista ajattelutapaa ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Mensan jäsenyys onkin loistava tapa oppia uusia asioita ja tavata samanhenkisiä ihmisiä ympäri maailmaa.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.