Mitä Eroa On Raakaöljyllä Maakaasulla Kivihiilellä Ja Turpeella

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:56 pm #497

  +
  Mitä eroa on raakaöljyllä, maakaasulla, kivihiilellä ja turpeella?

  Suomessa on käytössä erilaisia energialähteitä, kuten raakaöljyä, maakaasua, kivihiiltä ja turvetta. Näiden energialähteiden välillä on eroja, jotka vaikuttavat niiden käyttökelpoisuuteen ja ympäristövaikutuksiin.

  Raakaöljy on yksi yleisimmistä energialähteistä maailmassa, mutta sen käyttö on vähentynyt Suomessa viime vuosina. Raakaöljy on läpinäkyvää ja hajutonta nestemäistä hiilivetyseosta, joka koostuu monista eri hiilivety-yhdisteistä. Sitä käytetään pääasiassa liikenteen polttoaineena, mutta myös muun muassa lämmitykseen ja teollisuudessa. Raakaöljyn energiasisältö on hyvä ja sen käyttö on suhteellisen puhdasta, mutta sen tuotanto, kuljetus ja varastointi aiheuttavat huomattavia ympäristöriskejä.

  Maakaasu on toinen yleinen fossiilinen polttoaine, jota käytetään Suomessa paljon lämmitykseen ja teollisuudessa. Maakaasu on luonnollisesti syntynyttä kaasumaista hiilivetyä, joka koostuu pääasiassa metaanista. Se on hyvin palava ja sen käyttö on ympäristöystävällisempää kuin esimerkiksi kivihiilen käyttö. Maakaasun käyttö on myös paremmin säädeltävissä, mikä mahdollistaa sen käytön esimerkiksi sähkön tuotannossa.

  Kivihiili on yksi Suomen tärkeimmistä energialähteistä, mutta sen käyttö on vähentynyt merkittävästi viime vuosina, koska sen käyttö on osoittautunut yhä haitallisemmaksi ympäristölle. Kivihiili on mustaa, kiinteää ja hiiltä sisältävää kiviainesta, joka syntyy sedimenttisten kivilajien hiilen kertymisestä ajan kuluessa. Kivihiileen liittyy merkittäviä ympäristöriskejä, kuten ilmansaasteita ja kasvihuonekaasupäästöjä, joita syntyy sen kaivamisessa ja kuljetuksessa sekä sen polttamisessa.

  Turve on luonnonvarana Suomessa erittäin merkittävä. Turpeesta saadaan Suomessa noin 6 % kaikista polttoaineista. Turve on orgaanista aineista koostuvaa soiden pohjamateriaalia, joka on syntynyt vuosituhansien aikana soiden kasvien hautumisesta. Sen käyttö on kuitenkin ympäristölle haitallista ja sen tuotanto tuo mukanaan paljon riskejä. Turpeen kaivuusta seuraa esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjä, maaperän happamoitumista ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä.

  Fossiilisten polttoaineiden käyttöön liittyy siis merkittäviä ympäristöriskejä. Sen vuoksi Suomessa on yhä enemmän siirrytty uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoimaan sekä biomassaenergiaan. Uusiutuvat energialähteet ovat ympäristöystävällisempiä ja niiden käyttö vähentää Suomen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

  Yhteenveto

  Raakaöljy on nestemäinen hiilivetyseos, jota käytetään pääasiassa liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuudessa.

  Maakaasu on luonnollisesti syntynyttä kaasumaista hiilivetyä, jonka käyttö on ympäristöystävällisempää kuin esimerkiksi kivihiilen käyttö.

  Kivihiili on mustaa, kiinteää ja hiiltä sisältävää kiviainesta, jonka käyttöön liittyy merkittäviä ympäristöriskejä.

  Turve on soiden pohjamateriaalia, joka on syntynyt vuosituhansien aikana soiden kasvien hautumisesta. Sen käyttö on ympäristölle haitallista.

  Suomessa siirrytään yhä enemmän uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoimaan sekä biomassaenergiaan.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.