Mitä Eroa On Irtisanomisella Ja Työsuhteen Purkamisella

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:57 pm #2716

  +
  Mitä eroa on irtisanomisella ja työsuhteen purkamisella?

  Työsuhteisiin liittyvissä asioissa voi olla vaikea pysyä kärryillä, ja yksi asia, joka saattaa aiheuttaa käytännön ongelmia, on ero irtisanomisen ja työsuhteen purkamisen välillä. Kumpikin termeistä tarkoittaa, että työsuhde päättyy, mutta kumpaakin käsitellään eri tavoin.

  Irtisanominen

  Irtisanominen on työnantajan aloite, joka merkitsee työsopimuksen yksipuolista purkamista. Työnantaja voi irtisanoa työntekijän työsuhteen vain tietyissä tilanteissa, jotka on määritelty työsopimuslaissa. Esimerkkejä irtisanomisperusteista ovat työntekijän olennainen rikkominen velvoitteitaan tai yrityksen taloudellinen tilanne, jonka vuoksi henkilöstöä on vähennettävä.

  Irtisanomisessa on aina noudatettava työsopimuslain säännöksiä. Lain mukaan irtisanomisilmoitus on annettava kirjallisesti ja sen on sisällettävä muun muassa irtisanomisperuste ja irtisanomisajan pituus. Irtisanomisajan pituudesta säädetään laissa ja se voi olla enintään kuusi kuukautta, riippuen työsuhteen kestosta.

  Irtisanomisperusteesta ja sen perusteista riippumatta irtisanomisessa on noudatettava kohtuullisuuden periaatetta. Irtisanominen ei saa olla syrjivä, eli sitä ei saa käyttää perusteettomasti jonkun tietyn henkilön irtisanomiseen. Jos irtisanominen katsotaan perusteettomaksi, työnantaja voi joutua maksamaan työntekijälle korvauksia.

  Työsuhteen purkaminen

  Työsuhteen purkaminen eroaa irtisanomisesta siinä, että se voi olla joko työnantajan tai työntekijän aloitteesta. Työsopimuslaissa ei ole tarkasti määritelty, milloin työntekijä voi purkaa työsuhteen omasta aloitteestaan. Työntekijällä on yleensä kuitenkin oltava jokin perusteltu syy purkamiselleen.

  Työntekijän työsuhteen purkaminen tapahtuu yleensä tilanteissa, joissa työolosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi eikä työntekijä koe työpaikkaa enää sopivaksi. Esimerkiksi jos työpaikkakiusaaminen on ylittänyt sietokyvyn rajan, työntekijällä voi olla perusteita purkaa työsuhde.

  Työnantaja voi purkaa työsuhteen samankaltaisesti kuin irtisanominenkin. Työsuhteen purkamisessa tulee kuitenkin huomioida se, että sen katsotaan olevan viimesijainen keino. Työnantajan tulee nimittäin ensin selvittää, onko jotain muuta keinoa tilanteen ratkaisemiseksi.

  Työsuhteen purkamisessa noudatetaan samoja kohtuullisuuden periaatteita kuin irtisanomisessa. Esimerkiksi syrjivää purkamista pidetään perusteettomana ja siitä voidaan joutua maksamaan korvauksia.

  Lopuksi

  Vaikka irtisanominen ja työsuhteen purkaminen ovatkin eri asioita, molemmat vaativat yksityiskohtaisen selvittelyn ennen päätöksen tekemistä. On tärkeää tietää, mitkä ovat irtisanomis- ja purkamisperusteet sekä millaisia sääntöjä on noudatettava kummassakin tapauksessa.

  Jos olet tilanteessa, jossa harkitset työsuhteen päätöstä, suosittelemme keskustelemaan asian asianajajan tai työsuojeluvaltuutetun kanssa, jotta saat tarkemmat ohjeet ja suositukset tilanteesi mukaan.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.