Mitä Eroa A Ja B Osakkeet

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:57 pm #1017

  +
  Mitä eroa A ja B osakkeilla on?

  Osakkeet on jaettu eri luokkiin, ja Suomessa yleisimmin käytetyt ovat A- ja B osakkeet. Näiden välillä on muutamia eroja, jotka vaikuttavat osakkeiden omistajien oikeuksiin ja etuihin.

  Ensinnäkin, A- ja B osakkeet eroavat tavallisesti äänivallassa. A-osakkeilla on yleensä enemmän äänivaltaa kuin B-osakkeilla. Tämä tarkoittaa, että A-osakkeiden omistajilla on enemmän sananvaltaa yrityksen päätöksissä, kuten hallituksen jäsenten valinnassa ja muissa tärkeissä asioissa. B-osakkeiden omistajat saavat siis vähemmän vaikutusvaltaa yrityksen päätöksentekoon.

  Toinen merkittävä ero on osingon suuruus. Monissa yrityksissä B-osakkeet saavat osingonmaksussa vähemmän rahaa kuin A-osakkeet. Tämä johtuu siitä, että osingot jaetaan usein omistajien äänimäärän mukaan, eikä omistettujen osakkeiden mukaan. Jos A-osakkeiden omistajilla on enemmän äänivaltaa kuin B-osakkeiden omistajilla, niin A-osakkeet saavat todennäköisesti suuremman osingon kuin B-osakkeet.

  Kolmas ero on lunastuslausekkeen olemassaolo. Lunastuslauseke on lakiin perustuva oikeus, joka antaa yhtiölle mahdollisuuden ostaa osakkeita takaisin osakkeenomistajalta tiettyjen ehtojen täyttyessä. A-osakkeiden omistajilla on yleensä suurempi mahdollisuus hyödyntää tätä lunastusoikeutta kuin B-osakkeiden omistajilla. Tämä johtuu siitä, että A-osakkeilla on yleensä suurempi äänivalta, mikä antaa omistajille suuremman vaikutusvallan yhtiön asioissa.

  Neljäs ja viimeinen ero liittyy oikeuteen osallistua yhtiökokouksiin. A-osakkeiden omistajilla on yleensä parempi mahdollisuus osallistua yhtiökokouksiin kuin B-osakkeiden omistajilla. Tämä johtuu siitä, että A-osakkeet antavat omistajalle usein enemmän ääniä kokouksissa, mikä lisää heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa yhtiön päätöksentekoon.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että A- ja B-osakkeiden välillä on eroja, jotka liittyvät äänivaltaan, osingon suuruuteen, lunastuslausekkeeseen sekä oikeuteen osallistua yhtiökokouksiin. A-osakkeiden omistajilla on yleensä enemmän äänivaltaa ja parempi mahdollisuus osallistua yhtiökokouksiin kuin B-osakkeiden omistajilla. Lisäksi A-osakkeet saavat yleensä suuremman osingon kuin B-osakkeet.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.