Mitä Cv Sisältää

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:55 pm #356

  +

  Mitä CV sisältää?

  CV eli ansioluettelo on tärkeä osa työnhakuprosessia. CV kertoo työnantajalle hakijan koulutuksesta, työkokemuksesta ja muista taidoista ja ominaisuuksista. Tärkeää on muistaa, että CV:n tarkoitus on saada työhaastattelu ja siksi sen tulee olla selkeä ja houkutteleva.

  Henkilötiedot

  Ansioluettelon ensimmäinen osa sisältää henkilötiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tärkeää on, että tiedot ovat ajantasaiset ja yhteystiedot ovat helposti löydettävissä.

  Koulutus

  Koulutusosiossa kerrotaan hakijan koulutuksesta eli missä ja mitä hän on opiskellut. Merkittäväksi koetaan peruskoulun ja toisen asteen koulutus, mutta myös korkeakoulututkintojen tiedot on hyvä mainita. Koulutukset kannattaa esittää aikajärjestyksessä.

  Työkokemus

  Työkokemusosiossa kerrotaan hakijan työhistoriasta. Tärkeäksi koetaan ensimmäinen työpaikka ja sen jälkeen tärkeimmät työsuhteet. Työkokemukset kannattaa esittää aikajärjestyksessä siten, että viimeisimmät työsuhteet ovat ensin.

  Taidot ja saavutukset

  Tämä osio sisältää hakijan erikoistaidot ja saavutukset, joita hän on saavuttanut esimerkiksi harrastuksissa tai vapaa-ajalla. Tärkeäksi koetaan myös hakijan kielitaito, informaatioteknisiin taitoihin sekä sosiaalisiin taitoihin liittyvät tiedot.

  Viittaukset

  Viimeinen osio käsittelee hakijan halukkuutta antaa referenssejä. Tärkeää on kuitenkin sopia ensin viittauksista mahdollisten referensseiden kanssa.

  Miten CV:n laatiminen kannattaa aloittaa?

  CV:n aloittaminen kannattaa tehdä henkilökohtaisten asioiden listaamisella. Sen jälkeen on hyvä miettiä, miten koulutus, työkokemus, taidot ja saavutukset on helpointa ja selkeintä esittää. Internetistä löytyy mallipohjia, jotka voivat auttaa CV:n rakentamisessa.

  Mitkä virheet kannattaa välttää CV:n laatimisessa?

  Yleisimmät ansioluetteloissa tehtävät virheet ovat kirjoitusvirheet ja tietojen epätarkkuus. CV:ssä tulee muistaa käyttää ammattikieltä ja esittää asiat selkeästi. Myös liian pitkä tai epäjärjestyksessä oleva CV kannattaa välttää.

  Yhteenveto

  CV on tärkeä osa työnhakuprosessia ja sen tulee olla selkeä ja houkutteleva. Hakijan tulee esittää ansioluettelo tietyssä järjestyksessä: ensin henkilötiedot, sitten koulutus, työkokemus, taidot ja saavutukset sekä lopuksi viittaukset. CV:n laatimisessa tulee välttää yleisimpiä virheitä kuten kirjoitusvirheitä ja epätarkkoja tietoja. Muista myös, että CV:n tarkoituksena on saada työhaastattelu.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.