Mitä Asioita Keskusta Ajaa

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:55 pm #1082

  +

  Mitä Asioita Keskusta Ajaa Suomessa?

  Keskusta on yksi Suomen suurimmista poliittisista puolueista, joka on aktiivinen esimerkiksi eduskuntapolitiikassa, kunnallispolitiikassa sekä Euroopan parlamentissa. Keskusta tunnetaan ennen kaikkea maaseutupuolueena, mutta sen agendalla on myös paljon muita tärkeitä asioita.

  Elinkeinopolitiikka on yksi Keskustan ajamista asioista. Puolueen mielestä Suomen tulee panostaa enemmän yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen ja yrittäjyyden tukemiseen. Keskusta haluaa myös huolehtia työllisyysasteen ja talouskasvun noususta jakamalla verotuksen rasitusta kevyemmin.

  Keskusta panostaa vahvasti koulutukseen ja väestön hyvinvointiin. Puolue korostaa, että Suomen kilpailukyky perustuu osaamiseen ja hyvinvointiin. Keskusta ajaa yhtenäiskoulujärjestelmää, joka takaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun valitsemastaan lähtötasosta huolimatta. Keskusta on myös tehnyt aloitteita lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseksi.

  Keskusta on profiloitunut vahvasti maaseutupuolueena. Siksi yksi Keskustan tärkeimmistä agendoista on maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen. Keskusta haluaa kehittää maaseutua monipuolisena ympäristönä, jossa ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet elää ja tehdä töitä. Maaseutu on puolueen mielestä myös tärkeä osa Suomen kansantaloutta.

  Keskusta haluaa kehittää Suomen liikenneinfrastruktuuria. Puolueen mukaan kehittyvä liikenneinfrastruktuuri takaa tehokkaan toiminnan niin yritysten kuin ihmistenkin arjessa. Keskusta on tehnyt aloitteita esimerkiksi rautateiden ja maanteiden kehittämiseksi.

  Keskusta on ottanut kantaa energiapolitiikkaan Suomessa. Puolueen mukaan Suomen tulee siirtyä kohti päästötöntä energiantuotantoa, joka perustuu uusiutuviin energianlähteisiin. Keskusta pitää tärkeänä myös ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ympäristön suojelua.

  Lopuksi, Keskusta on korostanut sosiaaliturvan kehittämistä. Puolue haluaa myös kehittää huono-osaisuuden torjumista ja yhteiskunnan turvaverkkojen toimivuutta. Keskusta on tehnyt aloitteita esimerkiksi lapsiperheiden taloudellisen tilanteen parantamiseksi.

  Yhteenvetona voidaankin todeta, että Keskustan ajamia asioita ovat elinkeinopolitiikka, koulutuspolitiikka, maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen, liikenneinfrastruktuurin kehittäminen, energiapolitiikan uudistaminen, sosiaaliturvan kehittäminen sekä huono-osaisuuden torjuminen. Keskusta on aktiivinen poliittinen toimija, joka ajaa monipuolista poliittista ohjelmaa, joka ottaa huomioon niin yksilöiden kuin yhteiskunnan kokonaisvaltaisen kehittymisen.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.